Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2021

Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2021

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

 1. Podatek od nieruchomości
  IN-1 za 2021 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIN-1 za 2021 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIN-2 za 2021 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIN-3 za 2021 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  DN-1 za 2021 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZDN-1 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZDN-2 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 2. Podatek rolny:
  IR-1 za 2021 - Informacja o gruntach - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIR-1 za 2021 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIR-2 za 2021 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIR-3 za 2021 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  DR-1 za 2021 - Deklaracja na podatek rolny - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZDR-1 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZDR-2 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 3. Podatek leśny:
  IL-1 za 2021 - Informacja o lasach - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIL-1 za 2021 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIL-2 za 2021 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZIL-3 za 2021 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  DL-1 za 2021 - Deklaracja na podatek leśny - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZDL-1 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  ZDL-2 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 4. Podatek od środków transportu
  DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych
  DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych
 5. Inne formularze:
  PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  OPS-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
  OPD-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy
  Wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości- remont elewacji/dachu
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wygaśnięcie należności podatkowej zabezpieczonej hipoteka przymusową lub zastawem skarbowym
 6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna:
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
  Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XI/249/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną
 7. Egzekucja administracyjna:
  Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich
  Wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego
 8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. - druk interaktywny
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r. - druk interaktywny
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018
  DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi do 30 września 2015 r.
  DON-1 Dane o nieruchomościach zamieszkałych
  DW-1 Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  DOO-1 - Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych
  Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis:

Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2020

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.1/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Szejbal
Data wytworzenia informacji2020-09-08 12:17:59
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 12:17:59
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz31-12-2020 14:29:51
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach08-09-2020 12:17:59