Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 3744/21
Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3419/20 z 22 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. prawa użytkowania wieczystego działki nr 701, obręb Przyszówka.
zarządzenie Nr 3743/21 oraz wykaz nr ZGM/116/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Marzanki 14, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3742/21 oraz wykaz nr ZGM/113/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr II położonego przy ul. Elsnera 3, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3741/21 oraz wykaz nr ZGM/111/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Nowej 8, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3740/21 oraz wykaz nr ZGM/112/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Perkoza 11, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3739/21 oraz wykaz nr ZGM/103/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Damrota 15, stanowiącego własność miasta Gliwice
zarządzenie Nr 3738/21 oraz wykaz nr ZGM/91/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Skowrończej 4, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3737/21 oraz wykaz nr ZGM/66/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Asnyka 30, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3736/21 oraz wykaz nr ZGM/31/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Opawskiej 23, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 3735/21 oraz wykaz nr ZGM/93/2021
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Węglowej 42, stanowiącego własność miasta Gliwice.