Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Opłata targowa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w związku z treścią art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku  na terenie miasta Gliwice nie będzie pobierana opłata targowa.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach*.

*Targowiskiem są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnione są od opłaty targowej.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące od dnia 18 kwietnia 2018r. (Uchwała nr XXXVI/785/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r.):


Inkasent wyznaczony do pobierania opłaty targowej:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 25C w Gliwicach - inkasent na terenie giełdy samochodowej przy ul. Kujawskiej oraz na pozostałym terenie miasta Gliwice.

Dodatkowych informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:

  1. ustalanie opłaty (RWo) - IV piętro, pokój 441 - tel. 32-238-56-86
  2. księgowość (RRa) - IV piętro, pokój 474 - tel. 32-239-12-20

e-mail: po@um.gliwice.pl

Zagadnienia dotyczące opłaty targowej regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).


Opis:

Opłata targowa

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Opłaty

Numer karty

PO.11/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-08 09:06:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 09:06:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach08-09-2020 09:06:20