Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXIII/476/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-03-12
w sprawie: przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”.

Uchwała XXIII/475/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-04-01
w sprawie: zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu.

XXIII/463/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-03-12
w sprawie: określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.

Uchwała XXIII/458/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-03-12
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gliwice.

Uchwała XXIII/457/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-03-12
w sprawie: Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Uchwała XXIII/455/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-03-12
w sprawie: zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XXIII/454/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-03-12
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice

Uchwała XXII/444/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-12
w sprawie: zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uchwała XXII/441/2020
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-12
w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała XXII/439/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-12
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice