Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01400/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę
Wnioskodawca Ferrostal Łabedy , ul. ZAWADZKIEGO , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu budowa stacji zgazowania ciekłego azotu i argonu
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Zawadzkiego, dz. nr 17/2 obr. Kuźnica
Znak sprawy AB.6740.987.2012
Dokument wytworzył J. Tkaczyk-Olejko
Data dokumentu 2012-10-15
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Gliwice
Data zatwierdzenia 2012-10-15
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 518, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny Decyzja ostateczna
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01228/2012 - budowa stacji zgazowania ciekłego azotu i argonu
Data zamieszczenia w wykazie 2012-10-15
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia zapoznanie się z aktami sprawy na odrębny wniosek
Uwagi zmiana nr pokoju na nr 524
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji