Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01402/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę
Wnioskodawca BESMAREX EXPORT-IMPORT ELZBIETA I MARIAN BIESIADA SPÓŁKA JAWNA, ul. WOLNOŚCI 41 , ZABRZE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej na zakład naproa karoserii samochodowych
Obszar, którego dokument dotyczy dz nr 295 obr. Kuźnica , ul. Metalowców w Gliwicach
Znak sprawy AB.6740.1480.2012
Dokument wytworzył wnioskodawca
Data dokumentu 2012-10-15
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-10-15
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 523, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-10-15
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia zapoznanie się z aktami sprawy na odrębny wniosek
Uwagi zmiana nr pokoju na nr 524
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji