Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01435/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu -
Wnioskodawca SIAP Sp. z o.o. , ul. PSZCZYŃSKA 206 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Posadowienie zbiorników elektrolitu wraz z obudową ww. urządzeń technologicznych - dobudowa do istniejącej hali produkcyjnej
Obszar, którego dokument dotyczy G-ce na płd. od ul. Dojazdowej w Gliwicach , działka nr 117, obręb Nowe Gliwice
Znak sprawy AB-7353/1702/2012
Dokument wytworzył inspektor Wydziału AB- Jolanta Kowalczewska
Data dokumentu 2012-11-07
Dokument zatwierdził Z-ca naczelnika Wydziału Małgorzata Bessendowska-Kuźmińska
Data zatwierdzenia 2012-11-07
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 514, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny Decyzja nieostateczna
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-07
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji