Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01528/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierzat oraz roslin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wnioskodawca Miejski Zarząd Usług Komunalnych , ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 c , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, Park Chrobrego
Znak sprawy SR.6131.724.2012
Dokument wytworzył Specjalista Irena Kielar
Data dokumentu 2012-11-20
Dokument zatwierdził Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska Halina Antosz
Data zatwierdzenia 2012-11-20
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 337, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01527/2012 - Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-20
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi Termin dokonania wycinki: Natychmiast.
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji