Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01640/2012
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Wnioskodawca P4 Sp. z o.o. , ul. TAśMOWA 7 , WARSZAWA
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Zgłoszenie stacji bazowej P4 Sp. z o.o. GLI5001_B ul.Kozielska dz. nr 335, obr. Kozłówka, w Gliwicach
Obszar, którego dokument dotyczy ul.Kozielska dz. nr 335, obr. Kozłówka, w Gliwicach
Znak sprawy 6222.2.5.2012
Dokument wytworzył Wnioskodawca
Data dokumentu 2012-12-11
Dokument zatwierdził Agnieszka Setnik
Data zatwierdzenia 2012-12-17
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 326, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-12-17
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji