Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00401/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-07-12
Znak sprawy ŚR-6210/31/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzenie wód deszczowych wylotem nr 19 w km 2+911 do Potoku Rokitnickiego
Lokalizacja ok 5 km od krawędzi mostu w ul. ŻERNICKIEJ
Wnioskodawca Profesjonalne Usługi Ekologiczne EKO-COMPLEKS ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3 4, GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji