Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00416/2010
Rodzaj Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Data złożenia 2009-12-22
Znak sprawy ŚR-7635/665/09
Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o dokonanie wycinki 4 szt. drzew.
Lokalizacja Gliwice, ul. Gorkiego 1-3,
Wnioskodawca Pełnomocnik Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Magdalena Cieśla ul. ZAWADZKIEGO 45 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 372
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji