Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00466/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-08-18
Znak sprawy SR-6210/40/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Przebudowa istniejących rowów odwadniających wzdłuż DK88 i odprowadzanie ścieków opadowych do Potoku Myśliwskiego
Lokalizacja al. Jana Nowaka -Jeziorańskiego, wzdłuz DK88 od km 17+330 do km 18+230
Wnioskodawca Miasto Gliwice ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji