Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00522/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-09-09
Znak sprawy ŚR-6210/45/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr 14 w km 2+694 Poroku Rokitnickiego
Lokalizacja odwodnienie ulic Żernickiej, Tarnogórskiej, Chałubińskiego
Wnioskodawca Profesjonalne Usługi Ekologiczne EKO-COMPLEKS ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3 4, GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji