Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00533/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-09-15
Znak sprawy ŚR-6210/48/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzenie wód deszczowych do potoku Knurówka istniejącymi wylotami W1 i W2 z terenu Szpitala w Knurowie
Lokalizacja Szpital w Knurowie, ul. Niepodległości 8
Wnioskodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. SIENKIEWICZA 2 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji