Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00641/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-11-03
Znak sprawy ŚR-6210/64/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych wylotem nr 144 w km 5+032 potoku Ostropka
Lokalizacja ul. Prawników, Tokarska, Ciesielska
Wnioskodawca PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-BADAWCZO-USŁUGOWE ul. INWALIDÓW 2C , BIELSKO- BIAłA
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji