Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00643/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-11-03
Znak sprawy ŚR-6210/66/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych wylotem nr 133 w km 4+085 potoku Ostropka
Lokalizacja ul. Daszyńskiego, Tokarska, Słoneczna
Wnioskodawca PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-BADAWCZO-USŁUGOWE ul. INWALIDÓW 2C , BIELSKO- BIAłA
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji