Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00003/2009
Data sporządzenia 2009-03-12
Znak sprawy PP-7322/2 /08
Zakres przedmiotowy przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. centrum i śródmiescia miasta
Lokalizacja zmiany planu centrum miasta dla 11 obszarów (których granice określone są na zał. graficznych)
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania zgodnie z ogłoszeniem - wnioski od 12.03.2008r. do 02.04.2009r.
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji