Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00001/2011
Data sporządzenia 2010-12-15
Znak sprawy AU-7322/11/02/PP
Zakres przedmiotowy Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad częścią projektu m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenów położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4, ponownie wyłożonego.
Lokalizacja m.p.z.p miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego.
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy Urzędu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji