Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00006/2009
Data sporządzenia 2009-08-10
Znak sprawy PP-7322/3/08
Zakres przedmiotowy uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
Lokalizacja projekt m.p.z.p. dla terenu połozonego pomiędzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji