Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00002/2011
Data sporządzenia 2011-01-13
Znak sprawy PP-7322/1/10
Zakres przedmiotowy inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko
Lokalizacja projekt m.p.z.p. dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica”
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 511
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania termin wyłożenia od 20 stycznia do 17 lutego 2011r. w godzinach określonych w ogłoszeniu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji