Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00022/2009
Data sporządzenia 2009-10-22
Znak sprawy AU-7320/108/05/PP
Zakres przedmiotowy informacja o udostępnieniu protokołu z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Lokalizacja projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania pełna treść zamieszczona na stronie intermnetowej UM www.um.gliwice.pl/ ogłoszenia i komunikaty/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji