Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00022/2008
Data sporządzenia 2008-09-01
Znak sprawy ŚR-76271/61/2008
Zakres przedmiotowy Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach. II etap – Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach
Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zamawiający wykonanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. RYBNICKA 47 , GLIWICE
Wykonawca BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska ul. GRUNWALDZKA 2 , PIłA
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji