Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer F/00002/2010
Data sporządzenia 2010-06-25
Znak sprawy AU-7322/11/02/PP
Zakres przedmiotowy prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego - położonych wzdłuż płd - zach obwodnicy miasta oraz autostrady A4
Nazwa dokumentu projektowana obwodnica - autostrada A4
Zamawiający wykonanie Miasto Gliwice ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Wykonawca S.C.Pracowania Urbanistyczna PLAN ul. NIEPODLEGŁOŚCI 27 2, KNURóW
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy Urzędu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji