Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/585/2020
Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu planowanie przestrzenne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Zakres przedmiotowy mpzp miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju obszar obejmujący część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej
Znak sprawy PP.6721.1.6.2019
Dokument wytworzył HLINIAK IRENA
Data dokumentu 20/09/29
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta
Data zatwierdzenia 2020-10-06
Miejsce przechowywania Wydział PP, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, tel. 32 338-65-02
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-mpzp-labedy-poludnie
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2020-10-15
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMICHAŁ KRZEMIŃSKI
Data wytworzenia informacji27-02-2013
Informację wprowadził do BIPIRENA HLINIAK
Data udostępnienia informacji w BIP15-10-2020 08:59:41
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja pozycjiIRENA HLINIAK15-10-2020 09:08:00
2Dodanie pozycjiIRENA HLINIAK15-10-2020 08:59:41