Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program


Lp. Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Nazwa projektu Organ zatwierdzajacy R
1. D/00003/2011 2011-06-14 prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanego i Zrownoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
2. D/00002/2011 2011-06-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem uchwała Nr IX/113/2010 Rady Miejskiej w G-ach z dnia 2 czerwca 2011r. w/s uchwalenia m.p.z.p. dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
3. D/00001/2011 2011-06-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem uchwała Nr IX/114/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w/s uchwalenia m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
4. D/00010/2010 2010-12-16 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010r. w/s uchwalenia m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Ostropa Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
5. D/00009/2010 2010-07-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w/s uchwalenia m. p. z. p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
6. D/00008/2010 2010-07-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w/s uchwalenia m. p. z. p. miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
7. D/00007/2010 2010-07-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w/s uchwalenia m. p. z. p. miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
8. D/00006/2010 2010-03-08 prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
9. D/00005/2010 2010-03-08 prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
10. D/00004/2010 2010-06-10 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
11. D/00003/2010 2010-06-10 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
12. D/00002/2010 2010-04-29 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
13. D/00001/2010 2010-03-08 prognoza oddziaływania na środowisko projektu m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po wsch. stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
14. D/00008/2009 2009-12-17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem Uchwała Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
15. D/00007/2009 2009-11-18 prognoza oddziaływania na środowisko projektu m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica Północ prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
16. D/00006/2009 2009-11-18 prognoza oddziaływania na środowisko projektu m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
17. D/00005/2009 2009-11-18 prognoza oddziaływania na środowisko projektu m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego dzielnicę Stare Gliwice prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
18. D/00004/2009 2009-10-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXVIII/903/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 października 2009r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gliwicach pomiedzy ulicami Słowackiego a ul.Dolnej Wsi Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
19. D/00003/2009 2009-10-15 Obszarowy Program Rewitalizacji Śródmiescie wraz z Podsumowaniem Uchwała Nr XXVIII/895/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 października 2009 roku Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
20. D/00002/2009 2009-05-29 Prognoza dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
21. D/00001/2009 2009-06-20 Prognoza dla projektu m.p.z.p. terenu położonego w Gliwicach pomiedzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi Prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
22. D/00003/2008 2007-12-20 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy uchwała nr XIII/395/2007 RM z dnia 20 grudnia 2007r. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
23. D/00002/2008 2007-10-11 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała nr XI/326/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 października 2007r. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
24. D/00001/2008 2007-10-11 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała nr XI/325/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 października 2007r. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
25. D/00003/2007 2007-02-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla KSSE Podstrefy Gliwice __CU__obszar Pole Łabędy__CU__ uchwała nr IV/90/2007 RM w Gliwicach z dn. 15 lutego 2007r. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
26. D/00002/2007 2006-10-26 plan dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i A-1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała RM nr XLVII/1216/2006 z dn. 26.10.2006 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
27. D/00001/2007 2006-10-26 m.p.z.p. dla terenu obejmującego dz.Ligota Zabrska oraz dzielnicę prze-składową położoną pomiędzy ul.Pszczyńską i ul.Bojkowską miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - uchwała nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru