Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program - projekty

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program - projekty


Lp. Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Lokalizacja Organ zatwierdzający R
1. C/00012/2011 2011-06-29 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała RM nr V/66/2011) m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
2. C/00011/2011 2011-06-29 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała RM nr V/65/2011) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
3. C/00010/2011 2011-05-17 Informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
4. C/00009/2011 2011-04-19 Informacja o projekcie zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
5. C/00008/2011 2011-04-04 Informacja o uzgodnieniu konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 miasto Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
6. C/00007/2011 2011-04-04 Informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
7. C/00006/2011 2011-03-03 Informacja o projekcie zmian w Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 miasto Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
8. C/00005/2011 2011-03-03 Informacja o projekcie zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
9. C/00004/2011 2011-02-15 Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
10. C/00003/2011 2011-01-20 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony w KSSE, Podstrefie Gliwice - pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
11. C/00002/2011 2011-01-13 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko projekt m.p.z.p. dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
12. C/00001/2011 2010-12-15 Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad częścią projektu m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenów położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4, ponownie wyłożonego. m.p.z.p miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
13. C/00042/2010 2010-11-25 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
14. C/00041/2010 2010-11-22 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
15. C/00040/2010 2010-11-24 inf. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu i prognozy m.p.z.p. dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
16. C/00039/2010 2010-10-07 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony w osiedlu Wilcze Gardło, pomiędzy ul. Begonii i Cmentarzem Komunalnym Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
17. C/00038/2010 2010-10-07 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar zlokalizowany po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
18. C/00037/2010 2010-09-01 Informacja o udostepnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad projektem m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenów położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 m.p.z.p miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
19. C/00036/2010 2010-08-13 Informacja o udostepnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
20. C/00035/2010 2010-08-12 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy m.p.z.p. dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
21. C/00034/2010 2010-07-14 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) m.p.z.p. miasta Gliwice terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A4. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
22. C/00033/2010 2010-07-19 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) m.p.z.p. miasta Gliwice terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A4. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
23. C/00032/2010 2010-07-20 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
24. C/00031/2010 2010-06-21 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
25. C/00030/2010 2010-06-16 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
26. C/00029/2010 2010-06-07 Informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieście Gliwice - Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
27. C/00028/2010 2010-04-23 Projekt zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Śródmieście Gliwice - Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
28. C/00027/2010 2010-06-08 Informacja o udostępnieniu protokołu z dyskusji publicznej projekty m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Szobiszowice i Zatorze i dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
29. C/00026/2010 2010-05-13 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogóskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
30. C/00025/2010 2010-05-06 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogóskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
31. C/00024/2010 2010-05-06 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
32. C/00023/2010 2010-04-15 informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Łabędy Łabędy Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
33. C/00022/2010 2010-04-12 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
34. C/00021/2010 2010-04-09 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
35. C/00020/2010 2010-04-12 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
36. C/00019/2010 2010-04-09 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
37. C/00018/2010 2010-04-12 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
38. C/00017/2010 2010-04-09 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
39. C/00016/2010 2010-04-01 sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała RM XXXII/985/2010 z 11 lutego 2010r.) m.p.z.p. dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
40. C/00015/2010 2010-03-19 Informacja o udostępnieniu protokołu z dyskusji publicznej projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Stare Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
41. C/00014/2010 2010-03-19 Informacja o udostępnieniu protokołu z dyskusji publicznej projekt m.p.z.p. miasat Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
42. C/00013/2010 2010-03-19 Informacja o udostępnieniu protokołu z dyskusji publicznej projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica Północ Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
43. C/00012/2010 2010-03-04 informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
44. C/00011/2010 2010-02-19 Projekt zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Łabędy Łabędy Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
45. C/00010/2010 2010-02-10 Projekt zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
46. C/00009/2010 2010-02-04 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Stare Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
47. C/00008/2010 2010-02-04 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
48. C/00007/2010 2010-02-04 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sosnica-Północ Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
49. C/00006/2010 2010-01-13 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Stare Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
50. C/00005/2010 2010-01-11 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Stare Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
51. C/00004/2010 2010-01-13 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
52. C/00003/2010 2010-01-11 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
53. C/00002/2010 2010-01-13 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach ( w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica-Północ Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
54. C/00001/2010 2010-01-11 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica - Północ Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
55. C/00022/2009 2009-10-22 informacja o udostępnieniu protokołu z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
56. C/00021/2009 2009-09-14 opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do projektu obszarowego programu rewitalizacji Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
57. C/00020/2009 2009-09-08 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu obszarowego programu rewitalizacji Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
58. C/00019/2009 2009-08-25 informacja o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
59. C/00018/2009 2009-07-28 informacja o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
60. C/00017/2009 2009-07-28 informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Ligota Zabrska, Sośnica, Łabędy, Osiedle Kopernika Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
61. C/00016/2009 2009-05-15 projekt obszarowego programu rewitalizacji Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
62. C/00015/2009 2009-05-15 projekt obszarowego programu rewitalizacji Osiedle Kopernika Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
63. C/00014/2009 2009-05-15 projekt obszarowego programu rewitalizacji Łabędy Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
64. C/00013/2009 2009-05-15 projekt obszarowego programu rewitalizacji Sośnica Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
65. C/00012/2009 2009-05-15 projekt obszarowego programu rewitalizacji Ligota Zabrska Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
66. C/00011/2009 2009-09-17 wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko do publicznego wglądu termin wyłożenia od 01.10.2009r. do 30.10.2009r. miasto Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
67. C/00010/2009 2009-09-16 opinia Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
68. C/00009/2009 2009-09-11 opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
69. C/00008/2009 2009-09-10 Informacja o udostępnieniu protokołu z dyskusji publicznej projekt m.p.z.p. dla terenów położonych pomiedzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
70. C/00007/2009 2009-08-13 inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy projekt. m.p.z.p. dla terenu połozonego pomiedzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
71. C/00006/2009 2009-08-10 uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach projekt m.p.z.p. dla terenu połozonego pomiędzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
72. C/00005/2009 2009-08-10 opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54) projektu m.p.z.p. dla terenu położonego pomiędzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
73. C/00004/2009 2009-03-12 przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. centrum i śródmiescia miasta zmiany planu centrum miasta dla 12 obszarów (których granice określone są na zał. graficznych) Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
74. C/00003/2009 2009-03-12 przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. centrum i śródmiescia miasta zmiany planu centrum miasta dla 11 obszarów (których granice określone są na zał. graficznych) Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
75. C/00002/2009 2009-03-12 przystąpienie do sporzadzenia zmiany m.p.z.p. centrum i śródmieścia miasta zmiany planu centrum miasta dla 7 obszarów (których granice określone są na zał. graficznych) Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
76. C/00001/2009 2009-01-22 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Słowackiego a ulicą Dolnej Wsi w Gliwicach Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
77. C/00003/2007 2007-05-28 wyłożenie do publicznego wgladu projektu planu dla dzielnicy Wilcze Gardło wraz z prognoza oddziaływania na środowisko dzielnica Wilcze Gardło i tereny połozone na południe od autostrady A-4 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
78. C/00002/2007 2007-05-28 wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu dla Portu Gliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obszar Portu Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
79. C/00001/2007 2007-05-28 wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Łabędywraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dzielnica Łabędy Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru