Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Lp. Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy R
1. R/120/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.15.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
2. R/119/2021 zgłoszenia administracja architektoniczno budowlana Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko AB.6743.6.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
3. R/118/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.46.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
4. R/117/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.57.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
5. R/116/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
6. R/115/2021 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
7. R/114/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.36.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
8. R/113/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.29.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
9. R/112/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
10. R/111/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
11. R/110/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
12. R/109/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
13. R/108/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
14. R/107/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.2.2.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
15. R/106/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.844.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
16. R/105/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.844.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
17. R/104/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
18. R/103/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6233.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
19. R/102/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.18.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
20. R/101/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.18.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
21. R/100/2021 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
22. R/99/2021 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.8.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
23. R/98/2021 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
24. R/97/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.523.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
25. R/96/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.523.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
26. R/95/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1306.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
27. R/94/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1306.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
28. R/93/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
29. R/92/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
30. R/91/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.57.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
31. R/90/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.478.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
32. R/89/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.478.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
33. R/88/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.453.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
34. R/87/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.479.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
35. R/86/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.479.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
36. R/85/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.19.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
37. R/84/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.11.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
38. R/83/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.510.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
39. R/82/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.414.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
40. R/81/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.414.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
41. R/80/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.36.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
42. R/79/2021 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
43. R/78/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
44. R/77/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.9.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
45. R/76/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Decyzja eksploatacyjna SR.6233.40.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
46. R/75/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
47. R/74/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.8.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
48. R/73/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.7.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
49. R/72/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.54.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
50. R/71/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.54.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
51. R/70/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.511.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
52. R/69/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.21.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
53. R/68/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
54. R/67/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
55. R/66/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.487.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
56. R/65/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.28.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
57. R/64/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.503.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
58. R/63/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.504.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
59. R/62/2021 decyzje ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.35.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
60. R/61/2021 sprawozdania ochrona przed hałasem Pozwolenie zintegrowane SR.6253.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
61. R/60/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.34.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
62. R/59/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.4.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
63. R/58/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.19.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
64. R/57/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.510.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
65. R/56/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.28.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
66. R/55/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
67. R/54/2021 decyzje ochrona powietrza decyzja zatwierdzająca plan metodyki monitorowania SR.6227.3.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
68. R/53/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza decyzja zatwierdzająca plan metodyki monitorowania SR.6227.3.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
69. R/52/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.2.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
70. R/51/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.32.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
71. R/50/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.32.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
72. R/49/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.507.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
73. R/48/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.507.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
74. R/47/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.31.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
75. R/46/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.31.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
76. R/45/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.524.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
77. R/44/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.524.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
78. R/43/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
79. R/42/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.490.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
80. R/41/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
81. R/40/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.468.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
82. R/39/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.491.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
83. R/38/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.227.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
84. R/37/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.496.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
85. R/36/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
86. R/35/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.20.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
87. R/34/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Decyzja eksploatacyjna SR.6132.3.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
88. R/33/2021 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
89. R/32/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.504.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
90. R/31/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.523.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
91. R/30/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.503.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
92. R/29/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.7.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
93. R/28/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.21.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
94. R/27/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.492.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
95. R/26/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.489.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
96. R/25/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.448.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
97. R/24/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
98. R/23/2021 sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6251.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
99. R/22/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.3.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
100. R/21/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
101. R/20/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.472.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
102. R/19/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.508.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
103. R/18/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.508.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
104. R/17/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.497.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
105. R/16/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.497.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
106. R/15/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.434.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
107. R/14/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.434.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
108. R/13/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.938.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
109. R/12/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
110. R/11/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
111. R/10/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.51.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
112. R/9/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.7.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
113. R/8/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.521.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
114. R/7/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.521.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
115. R/6/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.519.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
116. R/5/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.519.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
117. R/4/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.520.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
118. R/3/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.520.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
119. R/2/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
120. R/1/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
121. R/790/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
122. R/789/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.446.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
123. R/788/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
124. R/787/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.31.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
125. R/786/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.50.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
126. R/785/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.472.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
127. R/784/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
128. R/783/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.30.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
129. R/782/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
130. R/781/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja eksploatacyjna AB.6740.1.1431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
131. R/780/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
132. R/779/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
133. R/778/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
134. R/777/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
135. R/776/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
136. R/775/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
137. R/774/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.782.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
138. R/773/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1038.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
139. R/772/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.49.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
140. R/771/2020 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
141. R/770/2020 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.9.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
142. R/769/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.489.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
143. R/768/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.488.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
144. R/767/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.487.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
145. R/766/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.467.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
146. R/765/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.466.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
147. R/764/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.445.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
148. R/763/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.51.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
149. R/762/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.426.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
150. R/761/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.495.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
151. R/760/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.494.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
152. R/759/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.493.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
153. R/758/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.377.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
154. R/757/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.424.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
155. R/756/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.448.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
156. R/755/2020 raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
157. R/754/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
158. R/753/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.502.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
159. R/752/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.502.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
160. R/751/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.501.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
161. R/750/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.501.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
162. R/749/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.37.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
163. R/748/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
164. R/747/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.32.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
165. R/746/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.470.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
166. R/745/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.470.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
167. R/744/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
168. R/743/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.453.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
169. R/742/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.592.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
170. R/741/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
171. R/740/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.483.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
172. R/739/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.483.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
173. R/738/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
174. R/737/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.461.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
175. R/736/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.48.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
176. R/735/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.33.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
177. R/734/2020 decyzje planowanie przestrzenne Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
178. R/733/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
179. R/732/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.324.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
180. R/731/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.342.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
181. R/730/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.404.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
182. R/729/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
183. R/728/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
184. R/727/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
185. R/726/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
186. R/725/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.413.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
187. R/724/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
188. R/723/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
189. R/722/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.348.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
190. R/721/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.349.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
191. R/720/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.485.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
192. R/719/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.469.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
193. R/718/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.358.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
194. R/717/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.358.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
195. R/716/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.400.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
196. R/715/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.400.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
197. R/714/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.409.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
198. R/713/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.409.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
199. R/712/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.353.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
200. R/711/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.353.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
201. R/710/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.408.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
202. R/709/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.427.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
203. R/708/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.139.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
204. R/707/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
205. R/706/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.356.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
206. R/705/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.261.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
207. R/704/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.141.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
208. R/703/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.339.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
209. R/702/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.339.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
210. R/701/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.468.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
211. R/700/2020 decyzje inne Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1113.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
212. R/699/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.485.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
213. R/698/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.495.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
214. R/697/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.494.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
215. R/696/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.493.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
216. R/695/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.492.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
217. R/694/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.491.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
218. R/693/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.490.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
219. R/692/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.18.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
220. R/691/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.481.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
221. R/690/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.481.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
222. R/689/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.482.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
223. R/688/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.482.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
224. R/687/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
225. R/686/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.473.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
226. R/685/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.473.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
227. R/684/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.47.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
228. R/683/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.46.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
229. R/682/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.404.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
230. R/681/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.469.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
231. R/680/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.435.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
232. R/679/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.48.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
233. R/678/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.12.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
234. R/677/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
235. R/676/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
236. R/675/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.438.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
237. R/674/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.437.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
238. R/673/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.436.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
239. R/672/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.426.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
240. R/671/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
241. R/670/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.38.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
242. R/669/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.45.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
243. R/668/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
244. R/667/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.418.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
245. R/666/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.418.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
246. R/665/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.388.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
247. R/664/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.388.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
248. R/663/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.361.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
249. R/662/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.361.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
250. R/661/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.273.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
251. R/660/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.801.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
252. R/659/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1214.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
253. R/658/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.2.34.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
254. R/657/2020 postanowienia ochrona powietrza Pozwolenie zintegrowane SR.6223.4.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
255. R/656/2020 postanowienia ochrona powietrza Pozwolenie zintegrowane SR.6223.5.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
256. R/655/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.359.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
257. R/654/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.359.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
258. R/653/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.417.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
259. R/652/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.417.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
260. R/651/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.440.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
261. R/650/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.440.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
262. R/649/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.44.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
263. R/648/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
264. R/647/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.445.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
265. R/646/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.438.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
266. R/645/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.437.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
267. R/644/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.436.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
268. R/643/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.424.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
269. R/642/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.443.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
270. R/641/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.443.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
271. R/640/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.432.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
272. R/639/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.432.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
273. R/638/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.118.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
274. R/637/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.110.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
275. R/636/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.380.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
276. R/635/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.380.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
277. R/634/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.8.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
278. R/633/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
279. R/632/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
280. R/631/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
281. R/630/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
282. R/629/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
283. R/628/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.392.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
284. R/627/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.392.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
285. R/626/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.430.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
286. R/625/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
287. R/624/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
288. R/623/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
289. R/622/2020 postanowienia inne Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
290. R/621/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.427.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
291. R/620/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
292. R/619/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.350.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
293. R/618/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.350.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
294. R/617/2020 raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
295. R/616/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.408.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
296. R/615/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.261.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
297. R/614/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.356.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
298. R/613/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.420.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
299. R/612/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.420.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
300. R/611/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.419.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
301. R/610/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.419.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
302. R/609/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.398.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
303. R/608/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.398.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
304. R/607/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.430.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
305. R/606/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.324.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
306. R/605/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.433.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
307. R/604/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
308. R/603/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
309. R/602/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.391.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
310. R/601/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.391.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
311. R/600/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.425.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
312. R/599/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.425.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
313. R/598/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.331.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
314. R/597/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.237.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
315. R/596/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.372.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
316. R/595/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.372.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
317. R/594/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.229.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
318. R/593/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.379.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
319. R/592/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.379.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
320. R/591/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.310.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
321. R/590/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.41.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
322. R/589/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.375.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
323. R/588/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.375.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
324. R/587/2020 wnioski o wydanie decyzji planowanie przestrzenne Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
325. R/586/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
326. R/585/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.6.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
327. R/584/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.342.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
328. R/583/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.141.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
329. R/582/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1113.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
330. R/581/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.520.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
331. R/580/2020 decyzje ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.27.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
332. R/579/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.938.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
333. R/578/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1038.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
334. R/577/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
335. R/576/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.22.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
336. R/575/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.382.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
337. R/574/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.382.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
338. R/573/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
339. R/572/2020 prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
340. R/571/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1126.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
341. R/570/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.357.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
342. R/569/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.365.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
343. R/568/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.363.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
344. R/567/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.368.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
345. R/566/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.320.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
346. R/565/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.366.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
347. R/564/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.363.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
348. R/563/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
349. R/562/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
350. R/561/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru