Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Usługi Komunalne


Sprawozdania roczne Prezydenta Miasta Gliwice z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 


Wykaz obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

 


Wykazy i rejestry przedsiębiorców

 


Kontrole przedsiębiorców

 


Odpady komunalne

 


Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice

 

 


Komunikacja publiczna

 

 


Pozostałe informacje

 • W zakładce "Wirtualne Biuro Obsługi" znajduje się szczegółowy opis następujących procedur:

  • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

  • Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

  • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

  • Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

  • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

  • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

  • Wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

  • Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep)

  • Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez

  • Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

  • Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

  • Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • Zgłoszenie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

  • Zgłoszenie zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej

  • Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Pendziałek
Data wytworzenia informacji2020-05-27 07:43:45
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-27 07:43:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch07-10-2020 10:07:31
2Utworzenie dokumentuTomasz Bartel27-05-2020 07:43:45