Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji

Co powinienem wiedzieć?

I. Inwestor winien uzgodnić projekt w zakresie odprowadzenia wód deszczowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
- szczegóły w karcie opisu usługi -> Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

II. Ważność uzgodnienia
Ważność uzgodnienia wygasa w terminie dwóch lat od daty ich wydania.

III. Inne niezbędne informacje
Rozpoczęcie robót może nastąpić po uzyskaniu wszystkich decyzji i uzgodnień wymaganych ustawą prawo Budowlane.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor lub działający w jego imieniu pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji
 2. Wymagane załączniki do wniosku:
 • kserokopia wydanych warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji,
 • dwa egzemplarze projektów technicznych odwodnienia wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  ustawie Prawo Budowlane,
 • wszystkie niezbędne uzgodnienia z zakresie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą /w przypadku ich wystąpienia/,
 • zgoda na wejście w teren od właściciela/li gruntów, na którym istnieje konieczność wykonania robót związanych z odwodnieniem /w przypadku wystąpienia takiej konieczności/,
 • zgoda na wejście w teren od Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w przypadku włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym /w przypadku wystąpienia takiej konieczności/,
 • opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej /jeżeli jest wymagana/,
 • Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
 1. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie podlega opłacie skarbowej złożenie wniosku oraz wydanie warunków.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych dostępny także w Biurze Obsługi interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 2
Załączyć załączniki:

 • dwa egzemplarze dokumentacji w zakresie odwodnienia łącznie z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami wymaganymi ustawą Prawo Budowlane
 • ewentualnie upoważnienie

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz upoważnieniem w przypadku występowania osoby upoważnionej) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Gospodarowania Wodami
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

 1. złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w godzinach jego pracy w Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu.

Krok 4
Przygotowane uzgodnienie wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego projektu, Wnioskodawca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 304 (na 3 piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Gospodarowania Wodami
3 piętro budynku Urzędu, pokój nr 304
Telefon 32-239-11-17, 32-238-55-14
Faks: 32 238-54-53
gw@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Brak możliwości.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
 2. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Wodami

Kategoria sprawy:

GW - Odwodnienie terenów miasta

Numer karty

GW.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćElżbieta Chrząszcz
Data wytworzenia informacji2020-07-24 07:16:26
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 07:16:26
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:16:26