Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Co powinienem wiedzieć?

W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania.
Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy (miasta) na pobyt stały.

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani na podstawie decyzji burmistrza/wójta/prezydenta miasta wyborcy (obywatele polscy), o ile spełniają jeden z warunków:

 • Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.
 • Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
 • Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum i potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w części A (przeznaczonej dla obywateli polskich) mogą być składane przez cały rok.

Kto może załatwić sprawę?

Zainteresowana osoba posiadająca prawa wyborcze.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

5 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną
  - w części A
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować następujące załączniki celem wpisania do rejestru wyborców:

 1. Wypełniony formularz wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w części A.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 3. Wypełniony formularz pisemnej deklaracji zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

Krok 2
Złożyć dokumenty w pokoju nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.

Krok 3
Odebrać decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców można:

 • Osobiście w pokoju nr 221, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
 • Za pośrednictwem poczty.

Uwaga!
O formie odbioru decyduje wnioskodawca na formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 221 lub 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
Telefon: 32-239-11-03 lub 32-239-11-08;
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 754 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Rejestr wyborców

Numer karty

SO.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:03:23
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:03:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:03:23