Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zwrot/Zaliczenie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego

Co powinienem wiedzieć?

Podatnik zwraca się do organu podatkowego o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego po ustaleniu kwoty nadpłaty na podstawie decyzji zmieniającej.

Zwrot nadpłaty może zostać dokonany:

 • na rachunek bankowy wskazany w piśmie,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych. W takim przypadku organ podatkowy dokonuje zaliczenia zgodnie z dyspozycją podatnika.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zwrot nadpłaty: do 30 dni od dnia złożenia pisma.

Zaliczenie nadpłaty: od dnia złożenia pisma do dnia powstania zobowiązania podatkowego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Odręczne pismo podatnika w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku / zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pismo w sprawie nadpłaty wraz pełnomocnictwem (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) oraz dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie, podatnik powinien złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów
  tel. 32-238-54-88
 2. Referat Rachunkowości IV pietro
  pokój 471 – tel. 32-239-11-93; 32-238-54-71; 32-238-55-97
  pokój 472 – tel. 32-239-12-55
  pokój 474 – tel. 32-239-12-20; 32-238-54-90
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, jest taka możliwość.
W tej sytuacji podatnik dokonuje wpłaty na konto:
nr 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647, a następnie pobrany ze strony internetowej wniosek wypełniony i podpisany przesyła na adres Urzędu Miejskiego za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e- mail po@um.gliwice.pl z zachowaniem wymogów wskazanych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.19/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-14 12:17:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 12:17:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 12:17:44