Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

 

UWAGA NR 1:
KOMUNIKAT na temat składania i otwarcia ofert od dnia 31.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, począwszy od poniedziałku 16 marca 2020 r. Urząd Miejski w Gliwicach wprowadził ograniczenia w dostępie interesantów do budynku Urzędu Miejskiego. W postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oferty należy składać w Biurze Podawczym w lokalizacji głównej Urzędu Miejskiego. Wejście do Biura Podawczego będzie możliwe wyłącznie od ul. Wyszyńskiego. Z uwagi na fakt, że w celu minimalizacji ryzyka epidemiologicznego jednorazowo do Biura Podawczego będą wpuszczane pojedyncze osoby, Zamawiający prosi, aby Wykonawcy składali oferty ze stosownym wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu składania ofert w poszczególnych postępowaniach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (dalej BIP) (zakładka „Przetargi -> Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego”). Termin składania ofert jest podany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ danego postępowania. Zasady ograniczonego dostępu interesantów do budynku Urzędu Miejskiego zawarto w komunikacie

W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przeprowadzi transmisję otwarcia ofert w postępowaniach. Link do transmisji otwarcia ofert jest zamieszczony powyżej. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z datą i godziną wskazaną w SIWZ danego postępowania. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w danym postępowaniu Zamawiający niezwłocznie zamieści w BIP.

Uprzejmie prosimy wszystkich Wykonawców o bieżące śledzenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego ewentualnych komunikatów o dalszych utrudnieniach w dostępie do budynku Urzędu Miejskiego.

 

UWAGA NR 2:
18 PAŹDZIERNIK 2018 - ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ TZW. UNIJNYCH
więcej informacji

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w poszczególnych latach niepodlegających publikacji w BIP w zakładce Zamówienia publiczne:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJolanta Górecka-Wróbel
Data wytworzenia informacji2020-03-27 07:34:31
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-13 10:16:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja stronyAngelika Janczarek13-01-2121 12:02:27
2Zmiany w dokumencieTomasz Bartel17-09-2020 10:49:57
3Zmiany w dokumencieTomasz Bartel17-09-2020 10:49:57
4Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu27-03-2020 07:34:31